Stalni sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

SUDSKI TUMAČ U SUDNICI

Surađujući sa pravnim osobljem, sudski tumač pomaže pojedincima koji ne razumiju ili nemaju dovoljno dobro razumijevanje hrvatskog jezika da razumiju pravni jezik. Osobe koje ne razumiju ili se na sudu ne usude govoriti hrvatski trebaju pomoć sudskog tumača radi razumijevanja i prenošenja svih informacija precizno i u cijelosti osobama u sudnici. Nije dovoljno da sudski tumač samo zna oba jezika, nego mora znati komunicirati i razumjeti pravnu terminologiju na sastancima, pripremnim ročištima, izjavama pod prisegom, suđenjima i presudama. Ponekad je potrebno pisane dokumente usmeno prevoditi na jedan ili drugi jezik.

Sudski tumači u ovoj situaciji koriste tri različite metode. Ponekad usmeno prevode pisane dokumente onima koji taj jezik ne govore. Zatim konsekutivno prevode pri čemu prevoditelj prevodi dio po dio kako govornik zastaje. Na kraju prevode i simultano, kada prevoditelj prevodi kako govornik govori.

Kako postati sudski tumač za rad u sudnici Prvi uvjet ovog zanimanja je izvrsno znanje barem jednog stranog jezika radi interakcije s osobljem u sudnici. To se može naučiti slušanjem predmeta koji se usredotočuju na pravo, hrvatski ili strani jezik. Većina sudskih tumača koji rade u sudnici diplomiraju strani jezik ili pravo. Za rad na sudskim slučajevima je važno imati prethodno iskustvo u prevođenju pravnih dokumenata i/ili rada u pravnom okruženju.

ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača za njemački jezik u Zagrebu uz povoljne cijene prijevoda