Stalni sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

OVLAŠTENJA I ČLANSTVA SUDSKOG TUMAČA ZA NJEMAČKI JEZIK

Jedine potvrde o stručnosti (osim fakultetske diplome) dostupne u Hrvatskoj su položeni ispit sudskog tumača za njemački jezik, te članstvo u organizacijama. Ispit sudskog tumača za njemački jezik se polaže na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, koji zatim imenuje prevoditelja sudskim tumačem ukoliko je zadovoljio sljedećim zahtjevima:

1. hrvatski je državljanin;
2. ima dokaz o znanju stranog jezika na razini C2 prema Europskom referentnom okviru (fakultetska diploma (studij jezika) ili potvrda iz Centra za strane jezika Vodnikova);
3. stekao je fakultetsku diplomu;
4. protiv njega/nje se ne vodi kazneni postupak;
5. položio je pravni ispit na županijskom ili trgovačkom sudu.

Nakon imenovanja, sudski tumač za njemački jezik treba proći obuku u trajanju 14-18 sati ovisno o udruzi. Pogodnost je ta što postoji i tražilica na stranicama Sudačke mreže u kojoj su popisani svi sudski tumači u Hrvatskoj.

Članstvo u organizacijama također može biti od pomoći, od kojih mnoge formiraju članstvo na temelju iskustva svojih prevoditelja i sudskih tumača. Takva društva su primjerice Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Zajednica za prevoditeljstvo, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja, Društvo sudskih tumača i prevodtelja, a isključivo za sudske tumače su se specijalizirale Udruga stalnih sudskih tumača, Strukovna udruga stalnih sudskih tumača, Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača, i Udruga sudskih tumača "TEMPUS". Prevoditelji u takvim društvima mogu imati potrebnu podršku, dobiti savjete, steći poznanstva i dobiti odgovore na pitanja vezana za struku. Neke od tih organizacija nude i vlastite resurse.

ovjereni prijevod stalnog sudskog tumača za engleski jezik