Stalni sudski tumač - Global Link d.o.o.

Radno vrijeme: pon - pet 8.00 - 16.00

PREVOĐENJE DOKUMENATA NA NJEMAČKI JEZIK IZ MATIČNOG UREDA

Prevođenje dokumenata koje izdaju matični uredi poput rodnih, vjenčanih i smrtnih listova na njemački jezik odgovoran je posao koji nije uvijek jednostavan kako se čini. Prilikom prevođenja dokumenata na njemački jezik posebnu pažnju pridajemo ispravnosti i razumljivosti pojmova. Ovakve službene dokumente mogu prevoditi na njemački jezik samo prevoditelji koji imaju status stalnog sudskog tumača.

Prijevod dokumenata zahtijeva kratko upoznavanje sa administrativnim sustavom u državi podrijetla lista radi razumijevanja razlika i sličnosti. Iako su takvi listovi po sadržaju slični, često sadrže informacije koje su specifične za svaku državu. U nekim državama je potrebno dobiti apostil radi pravovaljanosti dokumenta, a isti se također prevodi. Osim toga, izgled tih dokumenata se zna uvelike razlikovati što zahtjeva ispravno formatiranje.

Kroz analizu svakog sustava stvaramo bazu termina koji odgovaraju onima u hrvatskom sustavu, a one koji ne postoje prevodimo terminima koji jednoznačno upućuju na njihovo značenje. Stalni sudski tumač po potrebi dodaje napomenu koja čitatelju daje informacije potrebne za razumijevanje sustava iz izvornika.

Na kraju prijevođenja, tekst se nanovo pregledava radi otklanjanja eventualnih pogrešaka. Stalni sudski tumač uvezuje i ovjerava prijevod koji tada ima vrijednost originala. U ovjereni prijevod se ne uvezuje izvornik ili ovjerena kopija dokumenta, nego kopija dokumenta.

prijevod dokumenata na njemački jezik